menu
person

ПРО КНП "ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА ЛІКАРНЯ"

Комунальне некомерційне пiдприємство «Добровеличківська лікарня» є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним, неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної(спеціалізованої) медичної допомоги в тому числі паліативної допомоги та медичної реабілітації будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом. Здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

Комунальне некомерційне пiдприємство «Добровеличківська лікарня» є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Добровеличківська центральна районна лікарня» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області. 

Засновником, Власником та органом управління Пiдприємства є Добровеличківська селищна рада (надалі – Засновник). Майно Пiдприємства є комунальною власністю Добровеличківської територіальної громади.

Головним розпорядником коштів Пiдприємства є виконавчий орган Добровеличківської селищної ради -  Апарат ради.

Підприємство є самостiйною юридичною особою публічного права, є підзвітним, підпорядкованим та підконтрольним Засновнику.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників некомерційного комунальногопідприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.6. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно дляфінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізаціїмети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

Статут розроблений вiдповiдно до Законiв України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про захист персональних даних» i є документом, який регламентує дiяльнiсть комунального некомерційного пiдприємства «Добровеличківська лікарня» (надалi Пiдприємство).

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Добровеличківської селищної ради, наказами Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови селищної ради, Статутом та іншими нормативно-правовими актами.